Létání v období koronaviru

Opatření na palubách

Vstup na palubu letadla jen s ochranou úst a nosu

V souladu s opatřením Ministerstva zdravotnictví České republiky s platností od 25. 2. 2021 musí mít všichni cestující starší 15 let před vstupem na palubu letadel Smartwings a Českých aerolinií a po celou dobu letu nasazen respirátor bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95) nebo obdobné prostředky naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC. Jiný ochranný prostředek dýchacích cest není povolen.

Děti ve věku od 6 (resp. děti, které již zahájily povinnou školní docházku) do 15 let mohou mimo výše uvedených ochranných prostředků dýchacích cest cestovat pouze s jednou zdravotnickou obličejovou maskou.

Povinnost nasazení ochranného prostředku dýchacích cest se nadále nevztahuje na děti, které dosud nezahájily povinnou školní docházku, a další osoby uvedené ve výjimkách příslušného mimořádného opatření (např. osoby cestující v prostředcích veřejné dopravy po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů).

Nedodržení tohoto bezpečnostního opatření bude považováno za porušení přepravních podmínek Českých aerolinií a Smartwings a může vést k vyloučení cestujícího z přepravy.

Ochrannými prostředky dýchacích cest a rukou budou vybaveni taktéž všichni palubní průvodčí.

Přísné hygienické standardy na palubách našich letadel

Interiér našich letadel prochází před a po každém letu důkladnou dezinfekcí dle nejpřísnějších hygienických standardů, a to včetně sedaček, servírovacích stolků a kapes, úložných prostor nad hlavami či toalet. Zdraví a bezpečnost vás a našich zaměstnanců je pro nás nejvyšší prioritou.

Upozornění:
Doporučujeme vám, abyste si před vlastní cestou zkontrolovali aktuálně platné požadavky na vstup do vaší cílové země, a to i v případě, že jste jejím občanem či rezidentem, případně pro transfer přes příslušnou zemi. V některých případech může být vyžadován například test na COVID19. Pro bližší informace o požadavcích pro vstup do cílové země či transfer přes příslušnou zemi se obraťte na orgány daného státu.

Sociální distancování

Ochranná opatření v prostorách Letiště Václava Havla Praha

Letíte z/do Prahy? Podívejte se, jaká ochranná opatření byla zavedena v prostorách Letiště Praha.

Vaše bezpečnost je naší prioritou.

Dvoumetrové odstupy

Při nástupu a výstupu do/z letadla dodržujte dvoumetrové odstupy od ostatních cestujících.

On-line odbavení

Pokud je to možné, odbavte se na svůj let on‑line v příslušné sekci webových stránek.

Bezkontaktní placení

Platba na palubách našich letadel je možná pouze bezkontaktně, tj. platební kartou.

Letiště

Vezměte prosím na vědomí, že mohlo dojít ke změnám obecných postupů na bezpečnostních kontrolních stanovištích. Doporučujeme být proto na letišti v dostatečném časovém předstihu. K omezením dochází taktéž v poskytovaných službách a letištní salónky, restaurace, obchody, aj. tak mohou být uzavřeny.

Postup na gatech

S ohledem na minimalizaci rizika přenosu onemocnění Covid-19 prosíme, abyste zaměstnancům u odletového východu předkládali cestovní doklad otevřený na straně s fotografií a následně si sami přiložili palubní vstupenku ke čtecímu zařízení. Tímto postupem zajistíme váš bezpečný nástup do letadla bez nadbytečného fyzického kontaktu.

Usazení v letadle

V případě dostatečně volné kapacity v ekonomické třídě budou cestující usazováni s patřičnými rozestupy. V případě cestovní třídy Business zůstává prostřední sedačka vždy volná, případně místo po Vašem boku u letadel s dvousedačkou.

Specifické požadavky jednotlivých zemí

Při letech do některých destinací můžete být požádáni o vyplnění formuláře přímo na palubě letadla nebo letišti. Z tohoto důvodu si nezapomeňte vzít na palubu letadla psací potřeby (propisku), které nelze z hygienických důvodů poskytnout.

Česká republika

Česká republika

Ministerstvo zdravotnictví ČR zařazuje jednotlivé státy do kategorií cestovatelského semaforu dle toho, jaké riziko nákazy onemocněním COVID-19 představují. Před návratem do České republiky je proto nutné si ověřit, do jaké kategorie je aktuálně zařazena země, ze které cestujete. Cestovatelský semafor je aktualizován každý týden a změny je důležité průběžně sledovat.

Detailní informace ohledně podmínek, které při návratu do České republiky musíte splnit, naleznete zde. Aktuální zařazení zemí do jednotlivých kategorií je k dispozici zde.

Změna pro transferové cestující na Letišti Václava Havla Praha

Cestující, kteří přicestují na Terminál 1, tj. ze země mimo schengenský prostor, a pokračují návazným letem z Terminálu 2, tj. do země schengenského prostoru, musí nově absolvovat pasovou kontrolu v příletové hale Terminálu 1 a pokračovat dále veřejnou částí letiště do Terminálu 2 na návazný let.

Pasová kontrola v tranzitní zóně letiště při přechodu z Terminálu 1 do Terminálu 2 bude z provozních důvodů uzavřena až do odvolání.

Cestující přilétající na Terminál 2 s návazným letem z Terminálu 1 mohou nadále absolvovat pasovou kontrolu v tranzitní zóně letiště.

Dánsko

Dánsko

Do Dánska jsou vpuštěny pouze osoby, které splňují podmínky uvedené zde.

Všichni cestující starší 15 let před vstupem na palubu letadel a po celou dobu letu nasazen respirátor bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95). Bližší informace jsou dostupné zde.

S účinností od 10. 11. 2020 je platba za nadlimitní zavazadla, nadváhu či další doplňkové služby na Letišti Kodaň (CPH) možná pouze platební kartou. Platby v hotovosti nejsou akceptovány.

Francie

Francie

Aktuální podmínky vstupu naleznete zde.

Island

Island

Aktuální podmínky vstupu naleznete zde.

Malta

Malta

Aktuální podmínky vstupu naleznete zde.

Nizozemsko

Nizozemsko

Cestující musí před odletem předložit formulář (6/12), jehož vyplněním potvrzují, že nemají žádné příznaky spojené s onemocněním COVID-19.

Osoby ve věku 13 a více let, které cestují ze zemí mimo schengenský prostor, musí před odletem předložit také potvrzení negativního testu na Covid-19 a vyplněný formulář dostupný zde. Potvrzení musí obsahovat datum a čas provedení testu a v době vstupu do země nesmí být starší než 72 hodin.

Všichni cestující (včetně nizozemských občanů) předložit negativní prohlášení o testu Covid-19 a negativní výsledek testu při nastupování do letadla. Pokud cestující nemůže předložit prohlášení o negativním testu, nesmí nastoupit do letadla. Potvrzení musí obsahovat datum a čas provedení testu a v době vstupu do země nesmí být starší než 72 hodin.

Od 23. ledna 2021 (od 00:01 hod.) vstupuje v platnost dodatečné opatření pro cestující od 13 let přilétajících do Nizozemska ze všech rizikových zemí. Cestující musí před odletem kromě negativního PCR testu nově předložit negativní antigenní test na přítomnost COVID-19, provedený ne déle než 4 hodiny před nástupem do letadla. Toto dodatečné opatření se vztahuje též na cestující, kteří budou letecky tranzitovat na nizozemských letištích. Podrobné informace naleznete zde.

Všechny cestující na linkách do Amsterdamu žádáme, aby se z důvodu povinnosti podstoupit před odletem antigenní test dostavili na letiště minimálně 3 hodiny před plánovaným odletem. Více informací naleznete zde.

Cestující, kteří před vstupem do Nizozemska pobývali ve vybraných zemích včetně České republiky, by se měli podrobit desetidenní karanténě. Podrobné informace naleznete zde.

Rumunsko

Rumunsko

Aktuální podmínky vstupu naleznete zde.

Od 20. prosince 2021 platí povinnost vyplnit vstupní formulář dostupný zde. Bližší informace k formuláři naleznete zde.

Rusko

Rusko

Před vstupem na území Ruské federace se prosím vždy ujistěte, že splňujete aktuálně platné podmínky pro vstup.

Všichni cestující musí při příletu do Ruské federace vyplnit formulář a odevzdat na pasové kontrole.

Všichni cizinci musí dále před příletem do Ruské federace předložit lékařský dokument potvrzující absolvování PCR testu na COVID-19 s negativním výsledkem. Test je nutné absolvovat nejdříve dva kalendářní dny před datem vstupu do Ruské federace. Cizinci bez tohoto dokumentu nemohou být vpuštěni na palubu letadla.

Švédsko

Švédsko

Aktuální podmínky vstupu naleznete zde.

S účinností od 1. 11. 2020 je platba za nadlimitní zavazadla, nadváhu či další doplňkové služby na letišti Stockholm‑Arlanda možná pouze platební kartou. Platby v hotovosti nejsou akceptovány.

Ukrajina

Ukrajina

Aktuální podmínky vstupu naleznete zde.

Navštivte IATA stránky a zkontrolujte si aktuálně platné požadavky na vstup do vaší cílové země. Informace o dostupnosti testovacích míst ve vašem okolí zjistíte zde.

Partnerské letecké společnosti

Může se stát, že jste si koupili letenku Českých aerolinií (ČSA jsou marketingovým dopravcem), ale provozujícím dopravcem je partnerská letecká společnost. Nebo se na části vaší cesty podílí jiný dopravce.

Doporučujeme navštívit webové stránky našich partnerských leteckých společností, kde najdete všechny nejnovější informace týkající se cestování v období koronaviru na jejich palubách:

Nejnovější informace z aliance leteckých společností SkyTeam, které jsou České aerolinie členem, naleznete zde.